Fundaţia Academică
"I.F.2000"
Poiana cu schit

proiect de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate
 
 

 

 
Fundaţia Academică
"I.F. 2000"

MOL ROMÂNIA
     

"Sânzienele"
Ziua Ariei Naturale Protejate "Poiana cu schit" - 2012

Perioada: 15 aprilie - 31 august 2012
Finanţatori: Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea - Ciuc; MOL România

 

Scopul proiectului

Înscrierea datei de 24 iunie în Calendarul Comunităţii Ieşene, ca Zi a Ariei Naturale Protejate „Poiana cu schit”, prilej de anuală manifestare a preţuirii şi grijii pentru moştenirea lăsată ieşenilor de fapta, niciodată întreruptă, a omului şi a naturii.

 

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1. Organizarea primei ediţii a Zilei ANP „Poiana cu Schit” - Sărbătoarea Sânzienelor, 24 iunie 2012.

Obiectiv 2. Îmbunătăţirea imaginii şi accesibilităţii Poienii cu schit prin implicarea a cel puţin 100 tineri în pregătirea şi organizarea activităţilor asociate sărbătorii.

Obiectiv 3. Creşterea numărului ieşenilor, mai ales tineri, elevi şi studenţi (cu mai mult de 500) care vor descoperi Poiana cu schit, în vizite tematice, în etape de documentare, folosind pagina web, pliante, apariţii mass-media, panoul informativ şi monografia.

Obiectiv 4. Consolidarea rolului parteneriatului „Împreună pentru sănătatea mediului ieşean” prin creşterea cu cel puţin 30% a numărului membrilor

Obiectiv 5. Creşterea vizibilităţii Fundaţiei Academice „I.F. 2000” în comunitatea ieşeană.

 

Programul activităţilor

1. Concurs "Cine ştie «Poiana cu schit» câştigă". Participă elevi ai Şcolii "Otilia Cazimir", trainer prof. Constanţa Cristea şi ai Şcolii "Titu Maiorescu", trainer prof. Loredana Dima. Concursul se va desfăşura marţi, 19 iunie 2012, ora 17:00, la sediul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Iaşi, în amfiteatrul "Ilie Matei" - CH II.

2. Concurs eseuri "Poiana cu schit". Participă liceeni ai Grupului Şcolar "Constantin Brâncuşi", pregătiţi de prof. Sorina Andriev, prof. Daniela Roca şi prof.. Mariana Anton. Eseuri tematice, elaborate în sistem PowerPoint vor fi prezentate miercuri, 20 iunie 2012, ora 11:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Iaşi.

3. Concurs: "Poiana cu schit" în crochiu. Participă liceenii Colegiului Naţional de Artă "Octav Băncilă", profesor coordonator Dumitru Lobodan. Lucrările vor fi realizate în Poiana cu schit şi vor fi evaluate în cadrul Mesei rotunde organizate sâmbătă, 23 iunie 2012.

4. Concurs: Sigla Ariei Naţionale Protejate "Poiana cu schit". Propunerile, în varianta electronică, vor fi depuse la Comisia de jurizare până vineri 22 iunie 2012. Evaluarea şi desemnarea câştigătorului se vor desfăşura în cadrul Masei rotunde organizate sâmbătă, 23 iunie 2012.

5. Conferinţa de presă şi Masa rotundă: "Locul în care istoria şi arta adaugă valoarea monumentelor naturii" se vor desfăşura sâmbătă, 23 iunie 2012, ora 11:00 în Sala de Consiliu a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Iaşi. Va fi un prilej de trecere în revistă a activităţilor desfăşurate, cu implicarea a zeci de tineri, elevi şi studenţi, a căror pregătire în vederea participării la competiţiile tematice a însemnat acumulare de informaţie, întâlnire cu frumuseţea şi bogăţia Poienii. Generaţii diferite de vizitatori vor mărturisi emoţii şi determinări generate de vizitele în Poiană. Întâlnirea va beneficia de prezenţa unora dintre sculptorii ale căror opere monumentale în piatră adaugă nouă valoare locului. La întâlnire sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai instituţiilor guvernamentale descentralizate, ai presei. Vor fi prezenţi reprezentanţii partenerilor, oameni de afaceri, tineri beneficiari ai proiectului, elevi şi studenţi. Sunt invitaţi reprezentanţi ai celor doi finanţatori, Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România.

6. Sărbătoarea Sânzienelor - Ziua Ariei Naţionale Protejate "Poiana cu schit". Va fi sărbătorită în Poiană, duminică, 24 iunie 2012, începând cu ora 10:00, în prezenţa tuturor participanţilor la Conferinţa de presă. Va fi omagiul pentru tot ceea ce are valoros Poiana: vestigii istorice, opere sculpturale, specii rare de floră şi faună.


Ruinele schitului

 


„Piatra voievodală” Dorin Lupea

 


„Semn istoric” Corneliu Camaroschi