Fundaţia Academică
"I.F.2000"
Poiana cu schit

proiect de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate
 
 

 

  

RO-530120 Miercurea Ciuc
Str. Arsenalului nr.13
Jud. Harghita, România

Tel/Fax: + 40 – 266 - 310678
E-mail: office@repf.ro
http://www.repf.ro

     

Fundaţia pentru Parteneriat
Finanţator al proiectului

Fundaţia pentru Parteneriat a fost înfiinţată în decembrie 1998 ca organizaţie neguvernamentală independentă. Face parte din Parteneriatul de Mediu, realizat prin asocierea a şase fundaţii care reprezintă România, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovacia. S-a constitiut pentru a sprijini proiecte comunitare de îmbunătăţire a mediului în respectivele ţări.

Fundaţia pentru Parteneriat dezvoltă şi implementează o gamă largă de programe şi instrumente, care includ finanţările, asistenţa tehnică, instruirea precum şi programe operaţionale specifice. Atât programele de finanţare cât şi cele operaţionale au fost elaborate şi implementate în aşa fel încât să corespundă principiilor dezvoltării durabile. Programele au ca grupuri ţintă majoritatea segmentelor societăţii : ONG-urile, comunităţile şi autorităţile locale, sfera de afaceri, mass-media etc.

Fundaţia a iniţiat şi a implementat 10 programe de finanţare şi 7 programe operaţionale în domeniile protecţiei mediului şi dezvoltării comunităţilor.

 

      Programe de finanţare:

- Ecoturism
- Moştenire vie
- Filantropie pentru verde
- Fundaţii comunitare
- Spaţii verzi
- Fond ONG
- Parteneriat pentru mediu
- Drumuri verzi
- Atitudine şi implicare
- Antreprenoriat verde

 

       Programe operaţionale:

- Eco – business
- Parteneriat pentru oameni şi Dezvoltare
- Agenda 21
- Dialog
- Transylvania Authentica
- Drumul apelor minerale
- Arborele anului

 

În cei 11 ani de activitate Fundaţia pentru Parteneriat a finanţat peste 545 de proiecte ale mai mult de 200 de organizaţii, în valoare totală de 8,2 milioane RON.

Fundaţia Academică „Idei şi Fapte pentru anii 2000” se numără printre organizaţiile neguvernamentale care au realizat proiecte finanţate de Fundaţia pentru Parteneriat:

Proiectul „Ciric 2002. Iniţiativa comunitară pentru reabilitarea zonei de agrement Ciric Iaşi” a fost realizat în perioada ianuarie - noiembrie 2002.

Proiectul „Parteneriat împotriva „Bolii albastre”. Ape fără nitriţi / nitraţi în sate ale judeţului Iaşi” a fost realizat în perioada iulie 2003 - iunie 2004.

Activităţile desfăşurate sub coordonarea şi cu sprijinul Fundaţiei pentru Parteneriat consolidează statutul în comunitate al organizaţiilor beneficiare, lărgesc spectrul problemelor de abordat şi a segmentelor sociale implicate, construiesc un model de colaborare generos, bazat pe încredere, care stimulează şi deschide noi opţiuni.