Fundaţia Academică
"I.F.2000"
Poiana cu schit

proiect de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate
 
 

 

 

"Sânzienele",  Ziua Ariei Naturale Protejate ”Poiana cu Schit” 24 iunie 2020

Proiectul de promovare și popularizare a ariei naturale protejate ”Poiana cu Schit” din pădurea Bârnova-Repedea, inițiat și realizat de Fundaţia Academică „Idei şi Fapte pentru anii 2000” începând din anul 2011 a continuat, partener în acest an fiind pentru prima oară Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi” Iași. Obiectivul principal al activităților este descoperirea unui spațiu deosebit în care istoria, arta, natura se întâlnesc și conviețuiesc la mai puțin de 20 de kilometri de Iași.

În interiorul pădurii Bârnova-Repedea se află ”Poiana cu schit”,  o rezervaţie naturală cu caracter floristic de interes naţional în suprafaţă de 9,5 ha, inclusă în catalogul Academiei Române din anul 1984, considerată cea mai mare poiană naturală cu compoziţie tipică silvostepei Moldovei. Poartă un nume dat din vechime, datorat ruinelor unei bisericuţe cu hramul sfântului Ioan Botezătorul (prăznuit la 24 iunie în calendarul religios), ridicată la sfârșitul secolului al XIV-lea de cneazul Duma Negru, fost mare vornic al Ţării de Jos, în vremea voievodului Alexandru cel Bun, incluse în Lista monumentelor istorice. Tot aici, se află şi un adevărat muzeu în aer liber ce conține 30 de lucrări de artă monumentală, realizate în perioada anilor optzeci de cei mai buni sculptori români cu ocazia singurei tabere de sculptură în piatră organizată în Moldova.

Sărbătoarea Sânzienelor propusă de fundație ca Ziua Ariei Naţionale Protejate "Poiana cu schit" a fost sărbătorită anul acesta prin organizarea unei întâlniri informale cu reprezentanții instituțiilor direct implicate în conservarea și managementul rezervației, Agenția Națională pentru Arii Naționale Protejate, Filiala Iași (reprezentată de șef serviciu - domnul Răzvan-Florian Deju) și Romsilva – Regia Națională a Pădurilor, Direcția Silvică Iași (reprezentată de Responsabil regenerare păduri – doamna Georgeta Coroș), un prilej de trecere în revistă a activităților desfășurate dea lungul anilor cu implicarea a zeci de tineri, elevi și studenți, la întâlnirea cu frumusețea și bogățiile Poienii.

Activitățile vor continua la sediul central al bibliotecii pe Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10 (Clădirea Galeriile Ștefan cel Mare, la etaj), unde va fi prezentă pe perioada verii o expoziție de fotografie, un omagiul pentru tot ceea ce are valoros Poiana: vestigii istorice, opere sculpturale, rezervație floristică.

Partenerii proiectului de-a lungul anilor au fost: Fundaţia pentru Parteneriat – Miercurea Ciuc, MOL România – București, Instituția Prefectului Județului Iași, Consiliul Județean Iași, Primăria Iași, Primăria Comunei Grajduri, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, RomSilva – Regia Națională a Pădurilor, Inspectoratul Județean Iași, Grupul Școlar ”Constantin Brâncuși” Iași, Școala ”Titu Maiorescu” Iași, Colegiul Național de Artă ”Octav Băncilă” Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” Iași, Fundația Culturală EcoArt, Asociația Ecologiștii Români, Asociația ANAMNESIS Iași, Asociaţia Studenţilor Chimişti “CHEMIS” Iași.

Le mulțumim din nou pentru sprijinul și suportul acordat!

F.A. ”I.F. 2000” Iași

 

Întâlnirea informală de la Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi” din Iași  (facebook):
doamna Georgeta Coroș - Romsilva – Regia Națională a Pădurilor, Direcția Silvică Iași, responsabil regenerare păduri
domnul Răzvan-Florian Deju- Agenția Națională pentru Arii Naționale Protejate, Filiala Iași
domnul Bogdan-Marian Tofănică - Fundația Academică ”I.F. 2000” Iași

 

Expoziție de fotografie: