Fundaţia Academică
"I.F.2000"
Poiana cu schit

proiect de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate
 
 

 

 

 


Fundaţia Academică
"I.F. 2000"


 

RO-700050 IAŞI
Str. Prof. D. Mangeron nr. 73
Tel/Fax: + 40-232-237118
E-mail: fundatia.if2000@gmail.com


     
Fundaţia Academică “Idei şi Fapte pentru anii 2000”
Prezentare organizaţie

       Fundaţia Academică “Idei şi Fapte pentru anii 2000” a luat fiinţă la începutul anului 1996 şi a căpătat personalitate juridică la data de 1 iulie 1996, prin Hotărârea Judecătorească nr. 73/PJ. Membrii fondatori sunt cadre didactice şi studenţi ai Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” şi ai altor unităţi de învăţământ ieşene.

       Scopul Fundaţiei este formarea complementară a noilor generaţii, dezvoltarea la tineri a capacităţilor de adaptare la dinamica societăţii, pregătirea lor pentru a putea contribui eficient la evoluţia economică, politică şi socială a României.

       Toate activităţile desfăşurate în cadrul celor trei departamente ale Fundaţiei:

- Educaţie şi acţiune civică;
- Educaţie ecologică şi protecţie a mediului;
- Creativitate ştiinţifică şi tehnică

s-au adresat aceluiaşi grup ţintă, format din studenţi şi elevi ieşeni. În cele mai multe cazuri, aria beneficiarilor s-a extins spre alte importante segmente ale comunităţii ieşene.

 

       Realizări. Programe derulate. Finanţări.

1.Promovarea spiritului democratic în învăţământul universitar şi preuniversitar.

a.”Program de formare a leaderilor ONG-tineret”. 1996-1997. Finanţare FDSC;

b.“Tineri pentru tineri”.1998. Finanţare MTS. Finanţări locale în 2006 – 2010

 

2.Promovarea unor mentalităţi noi.

a. “Managementul debutului profesional”. 1997. Finanţare MTS. Finanţare F.C. Borzeşti; 2008, 2009, 2010

b.“Managementul schimbării”. 1997. Finanţare MTS. Finanţări locale;

c. “Om de afaceri la 20 de ani”, ediţii anuale, începând cu anul 2000. Finanţare MTS, SC Danemar SA Bucureşti, finanţări locale.

 

3.Educaţie ecologică. Acţiuni de ecologizare.

a. “Să învăţăm să ocrotim oraşul” (1996- 2010) Activităţile au fost susţinute financiar de unităţi economice ieşene.

b. “Ciric 2002”. Iniţiativa comunitară pentru reabilitarea zonei de agrement Ciric Iaşi. Finanţare Fundaţia pentru Parteneriat.

c. “Parteneriat împotriva Bolii albastre”. Ape fără nitriţi / nitraţi în sate ale judeţului Iaşi”, 2003 – 2004. Finanţare Fundaţia pentru Parteneriat

 

4.Noi metode ecologice în reabilitarea şi managementul mediului.

a. Programul de educaţie şi acţiune ecologică “Green Power” [1998(MTS), 1999(Grădina Botanică Iaşi), 2000(Ferma Didactică “Adamache).”

b. “CEXDUREC”, Centrul de expertiză pentru exploatarea durabilă a ecosistemelor”, 2005 – 2008, finanţat de MEC, program „Cercetare de excelenţă”, partener UTI, partener „I, F. 2000”. Din 2009, centru funcţionează pe bază de contract de expertiză.

c. “Sensorteam”, grup de cercetare / noi sensori chimici şi biochimici: realizare, caracterizare, valorificare în monitorizarea indicatorilor de calitate ai mediului.