Fundaţia Academică
"I.F.2000"
Poiana cu schit

proiect de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate
 
 

 

 

 
Vizită de documentare în "Poiana cu schit"
 
 
miercuri 5 octombrie 2011
 
     
Vizită de documentare / achiziţie date în vederea iniţierii demersurilor pentru acordarea statutului de ”Monument al naturii” unui grup de trei stejari seculari şi unui fag secular. Au participat specialişti ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi. Stejarii, însemnaţi cu pecetea Domnitorului Ştefan cel Mare au marcat hotarul moşiei Dobrovăţ dăruită de domnitor mânăstirii cu acelaşi nume.

 


 
Stejar secular
Stejar secular

Stejar secular însemnat cu pecetea Domnitorului Ştefan cel Mare

Măsurarea copacilor
Fag secular

Fag secular